Μινωικό Σεμινάριο

Το Μινωικό Σεμινάριο φιλοξενείται από την Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία και οργανώνεται από τους Έφη Σαπουνά-Σακελλαράκη, Λευτέρη Πλάτωνα και Γιάννη Παπαδάτο, με τον Colin MacDonald ως γραμματέα.

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017, 18.30
Μαρίζα Μαρθάρη

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ερευνώντας τα περίχωρα της προϊστορικής πόλης του Ακρωτηρίου Θήρας: Ένα πλούσιο ΥΚΙ/ΥΜΙ Α κτιριακό συγκρότημα στη θέση Ραός.

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, 18.30
Colin MacDonald και Luca Girella
Βρετανική Σχολή Αθηνών και Πανεπιστήμιο Telematica Internazionale Uninettuno
Βόρεια και Νότια. Η κεντρική Κρήτη από την ύστερη Παλαιοανακτορική στην πρώιμη Νεοανακτορική περίοδο.

Παρασκευή 26 Μαΐου 2017, 18.30
Ελένη Χατζάκη

Πανεπιστήμιο Cincinnati
Rus in Urbe: Η Κνωσός κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού

 

Aναζήτηση Ξεναγού Aναζήτηση Ξεναγού
Copyright 2013 Association of Licensed Tourist Guides
Developed by: Symmetria Web Solutions